• Romsdalsaksen

  «Panoramaveien over Romsdalsfjorden»


  En trase med E39 via Sekken (Sekkfast) og videre over Fannefjorden til Hjelset vil spare E39 prosjektet for store inngrep i naturen. Denne løsningen vil være mer trafikksikkert uten nye farlige undersjøiske tunneler og vil være det mest samfunnsøkonomiske alternativet.

  Romsdalsaksen er med andre ord en oversjøisk løsning for E39 via Sekken til Lønset/Hjelset med gjenbruk og oppgradering av eksisterende tilstøtende veier. Dette fører til at felles E39 og E136 blir mye lenger og man vil få mye mer ut av hver drifts-/vedlikeholdskrone.

  Med trase over Sekken, via sørsida av Veøya og Sølsneset til Hjelset vil bety at stamveien legges utenom bysentrum i Molde, dette vil gi mindre trafikkbelastning, køkjøring og støyforurensing gjennom tettbebyggelser. Akkurat som nasjonale føringer tilsier.

  • En stamvei midt i bo- og arbeidsregionen som med Romsdalsaksen-Sekkfast, vil kunne gi høyere veistandard - og høyere snitthastighet
  • Romsdalsaksen tar vare på de myke trafikantene med gang og sykkel muligheter hele veien
  • Investerings- og ikke minst drifts kostnadene blir mye lavere fordi det blir langt mindre med nye veier og tunneler. Flytebroene er designet for enkel og kontinuerlig overvåking for vedlikehold
  • Miljøgevinsten og sikkerheten blir vesentlig bedre i og med at veien blir uten en dyp og farlig undersjøisk tunnel, og dertil mange høydemeter. Høydemeterne slår veldig hardt ut på miljøregnskapet da bilene, og spesielt tungtransporten bruker veldig mye mer drivstoff i motbakker. Man sparer også mye uberørt natur og friluftssområder
 • Om Oss

  Romsdalsaksen AS er stiftet for å påvirke bestemmende myndigheter til å utrede Romsdalsaksen på en reell måte før man setter spaden i jorda for alternativet.

  Altså, unngå en 16km lang undersjøisk tunnel med stigning på 630m på sørsida og 430m på nordsida av Romsdalsfjorden, trafikkmaskin gjennom idylliske sentrumsområder og nesten dobbelt så kostbart.

  Romsdalsaksen AS er satt igang av en gruppe mennesker fra Vestnes og Molde som ikke har noen personlig agenda med å få sin øy landfast eller som ønsker å få europaveien forbi sin egen butikk. Vi har rett og slett ikke samvittighet til å la være å si ifra når ting begynner å gå virkelig galt for AS Norge.

  Ledelse :

  • Jørn Inge Løvik, Daglig leder

  Styre :

  • Kai Magne Stokkeland, Styreleder
  • Monica Vikås
  • Frode Gjelstenli
  • Rune Valle
  • Jon Ingar Eik
  • Audun Karlstrøm


  Vi har også hatt god hjelp fra større engineeringmiljø som LMG Marin og fra personer med veifaglig kompetanse fra blant annet Statens Vegvesen.

  Romsdalsaksen LES MER OM VÅRE KRYSSINGER
 • Veitraseer

  Romsdalsaksen vil være løsningen med størst samfunnsøkonomisk nytte, og da spesielt med kobling mot Eksportvegen E132 slik at Molde og Nordmøre blir fergefritt til markedene.

  Her nevner vi noen andre fordeler basert på ståsted i fylket:

  Sunnmøre

  • Lavere bompengesatsene for å komme seg nord for Romsdalsfjorden
  • Unngår 5 mil med tunneler
  • Unngår trafikk gjennom tettbygd område både på Vestnes og langs hele Moldestranda der store deler vil få nedsatt fartsgrense
  • Lenger felles E136/E39 (gir bedre kvalitet på veiene, og lettere tilkomst til Østlandet)

  Rauma

  • Større samfunnsnytte når Rauma blir med i bo og arbeidsregionen til fergefri E39
  • Rauma blir et knutepunkt med både E39 og E136 rundt Hjelvika/Vågstranda, noe som setter Rauma – og Vestnes ennå mer på kartet med næringsmuligheter
  • Bedre kvalitet på veiene da man konsentrerer europavegtrafikken mer over en lenger strekning
  • Det åpnes for å invitere til samarbeid der Romsdalsaksen og Langfjordforbindelsen smelter sammen med en flytebro fra Sølsnesholmene til Åfarnes

  Nordmøre

  • Vesentlig lavere bompengesatser for å komme seg sør for Romsdalsfjorden
  • Unngår 5 mil med tunneler
  • Unngår trafikk gjennom tettbygd område både på Vestnes og langs hele Moldestranda der store deler vil få nedsatt fartsgrense
  • Nordmøre blir "landfast" med Østlandet gjennom Romsdalen. Dette blir også den raskeste og strakeste traseen til Vestlandet
  • Reduserte kostnader for kryssing av Romsdalsfjorden gir mer penger igjen til andre fjordkryssinger på Nordmøre, herunder Halsafjorden og Todalsfjorden


  Med full støtte for Romsdalsaksen vil man i første NTP periode kunne prioritere opprusting oppover Romsdalen, mens man ferdigstiller planleggingen av Romsdalsaksen. Det vil bli en "vinn vinn" situasjon for hele fylket – og ikke minst for eksportnæringen.

  Annen relevant informasjon

  • Strekningen Digernes-Hjelset er kalkulert med 3-felt veier, midtdeler og fartsgrense på 90km/t - på broene blir det er 2-felt med midtdeler
  • Gang/sykkelvei for alle broene er med i planene.
 • Facebook

  På våre Facebook-sider finner du de siste oppdateringer for Romsdalsaksen. Du finner også lenker til relevante artikler i webmedia, informasjon om arrangementer, innlegg fra besøkende på vår Facebook-side og annen relevant informasjon.

  KLIKK HER FOR Å GÅ TIL FACEBOOK.COM/ROMSDALSAKSEN  Nyhetsbrev

  Meld deg på vårt nyhetsbrev og få de siste oppdateringene i din mailboks.


 • Underskriftsaksjon

  Vi trenger så absolutt din støtte - både som aksjonær og med din underskrift gjennom denne aksjonen.

  Vi krever en ny utredning av valg av trasé ved ny fjordkrysning over Romsdalsfjorden.
  Maktapparatet i Møre og Romsdal kjører over befolkningen med en dårlig, kostbar og lite fremtidsrettet løsning. Møreaksen baserer seg på en lang og dyp undersjøisk tunnell i tillegg til å legge en trafikkert nasjonal stamvei gjennom tettbygde områder som Vestnes og Moldestranda.

  Dette er ikke en ønsket løsning, hverken av befolkningen eller fagetatene.

  KLIKK HER FOR Å GÅ TIL UNDERSKRIFTSKAMPANJE
 • Støtt oss

  Selv om Møreaksen ligger inne i NTP, så betyr ikke det at den blir bygget - Det må bevilges penger også.

  I følge vegdirektør, fagetat og de fleste politikere så ønskes det ikke flere undersjøiske tunneler og nasjonal stamvei gjennom tettbebyggelsen.

  Romsdalsaksen er alternativet med samme samfunnsnytten, uten bakdelene – og til halve prisen.

  SVV Midt kom med sin «utredning» av Romsdalsaksen rett før jul, og Romsdalsaksen AS har sendt en omfattende kommentar til samferdselsdepartementet. For at våre politikere skal ha tiltro til analysene og rapportene som blir lagt frem i saken, er vi avhengige av tredjeparts vurdering fra selskaper med høy integritet. Altså at man ikke lar seg styre av aktører med særinteresser. Romsdalsaksen AS ønsker nå å skaffe en analyse som vurderer de viktigste faktorene i «utredningen» til SVV Midt. Sammen med våre støttespillere har vi klart dobbelt så store oppgaver tidligere, og har nå tro på at vi greier å samle inn kr. 312.000,- til en slik tredjeparts vurdering.

  VIPPS 126067 --- RA BANKKONTO 3910.57.31209

  Et stort løft med store bidrag fra private og bedrifter var å få ferdigstilt samfunnsnytteanalysen som viser at Romsdalsaksen sparer samfunnet for hele 5,2 mrd kroner. Vi takker for alle bidrag!

  Romsdalsaksen AS jobber videre på dugnad, men for å føre kampen videre for en tilleggsutredning av miljøvennlig oversjøisk kryssing av Romsdalsfjorden trengs det penger til markedsmateriell, markedsføring, reiser og innleie av kompetanse. Vi håper du vil bidra med et månedlig bidrag på valgfritt beløp.
  Fyll ut skjemaet her så blir du med i oversikten av bidragsytere.

  Du kan også støtte oss ved bruk av
  Konto: 3910.57.31209
  VIPPS nummer: 126067

 • Kontaktinformasjon

  Tekst og bilder fra disse nettsidene kan lastes ned og brukes under forutsetning av at opphav nevnes.

  For ytterligere informasjon, kontakt Romsdalsaksen :

  Postadresse
  Romsdalsaksen AS
  v/Hanne Moldver Salthammer
  Kaibakken 11
  6390 VESTNES

  Organisasjonsnummer : 918 681 426

  Daglig leder Telefon/E-post
  Jørn Inge Løvik +47 95 85 19 64
  post{a}romsdalsaksen.no

  Styreleder Telefon/E-post
  Kai Magne Stokkeland +47 40 24 22 95
  kaim.stokkeland{a}romsdalsaksen.no  Illustrasjoner

  For høyoppløselige bilder kontakt NORDWEST3D

  Kontaktinformasjon
  Telefon : +47 57 84 80 10
  Mobil : +47 97 02 09 40
  E-post : post{a}nordwest3d.com
 • Nordwest 3d

  Romsdalsaksen prosjektet er visualisert av NORDWEST3D.

  NORDWEST3D holder til i Måløy i Sogn og Fjordane, og har spesialisert seg på å visualisere prosjekter og konsepter med bilder og animasjoner.

  NORDWEST3D tilbyr tjenester innen design, konstruksjon, film, visualisering og animasjon.

  WWW.NORDWEST3D.COM
 • Møreaksen - En reise i mørket


  (Animasjonen vises i 6x hastighet. Du kan justere ned til halve av dette med Vimeo tannhjul)

  Romsdalsaksen - Video


  Foruten utbedring og nye stregninger Digernes-Hjelvika, begynner selve fjordkryssingen for Romsdalen med ny avkjøring i Hjelvika.

  Bilder

  Kart

 • Hjelvika - Sekken

  Fakta
  Lengde : 3 000 m
  Seilingshøyde : Opptil 7 m
  Løsning : Flytebro uten sluse

  Bilder

 • Sekken - Hangholmen - Veøya

  Fakta
  Lengde : 500 m
  Seilingshøyde : 75 m
  Løsning : Høy hengebro for cruiseskip

  Bilder

 • Veøya - Sølsneset

  via Sølsnesholmene
  Fakta
  Lengde : 450m + 600m
  Seilingshøyde : 7 m
  Løsning : Flytebroer


  Dersom opsjonen med flytebro mellom Sølsnesholmene og Åfarnes blir valgt, bør man vurdere å øke seilingshøyden til 32m mellom Sølsnesholmene og Sølsnes.

  Bilder

 • Sølsneset - Fannefjorden

  Fakta

  Tunnel på ca.4 km fra Sølsneset til Hovdenakken. Ny vei videre til Grønneset der man anlegger en ny bro over Fannefjorden til det nye krysset som kommer på Lønset. Ny vei fra Lønset til Hjelset er allerede inne på NTP, der målet er å få den veien ferdig til det nye fellessykehuset på Hjelset står ferdig.

  Broa over Fannefjorden er i vårt forslag delt inn i tre deler:

  • Buebro
   • 450m lang, 13m bred
   • Et hovedspenn på 400m og et sidespenn på 50m
   • Skipspassasje under hovedspenn med høyde 25-32m
  • Bjelkebro
   • 200m lang, 13m bred
   • 4 x 50m
  • Flytebro
   • 1450m lang, 13m bred
   • 19 spenn


  Høyden for skipspassasje er kostnadsdrivende for buebroen. En utredning må til for å avklare behovet.

  Lengde : 2 100 m
  Seilingshøyde : 25-32m
  Løsning : Buebro, Bjelkebro og Flytebro i kombinasjon

  Bilder

 • Åfarnes - via Sølsnesholmene

  (Opsjon)
  Fakta
  Lengde : 2 400 m med fylling i begge ender
  Seilingshøyde : 7 m
  Løsning : Flytebro uten sluse

  Bilder

 • Dragsundet - Hjelvika

  Fakta

  Veien opprustes til H5 standard, med fartsgrense på 90km/t.

  Inkludert i kalkylene er det tenkt en 3-felts vei gjennom Solnørdalen, bak Sjøholt med ca.3 km lang 2-felts tunnell - til området rundt Tverrelva i Landedalen opp mot Ørskogfjellet. Dette sparer inn i overkant av 4 km av E39, og ikke minst utfordringene som er gjennom tettbebyggelsen i Sjøholt. På denne måten opprettholdes korte avstander mellom Eksportvegen E136/E39 og de indre kommunene Stordal, Nordal, Stranda med turist destinasjonene som Geiranger, Tafjorden, Valldal, osv.

  Bilder

  NB! Strekning vises med gul strek i kartet